Flash Sale 11.11 ลดความเสี่ยง..เลี่ยง(โรค)เบาหวาน

ระยะเวลา : 5 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564
FLASH SALE 11.11  ราคาดี ราคาเดียวตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน 2564‼
ตรวจหาความเสี่ยง..ว่าเราเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือไม่?
ด้วยชุดโปรแกรมตรวจ 11 รายการตรวจ
จากราคาปกติ 3,100 บาท
ลดเหลือ 2,511 บาท
.
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
.
2.ตรวจหาภาวการณ์แข็งตัว และการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)
.
3.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
.
4.ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)
.
5.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
.
6.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
.
7.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
.
8.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
.

9.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL-C)
.

10.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL-C)
.

11.ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Urine Microalbumin)
.

โรคที่เซลล์ร่างกายมีความผิดปกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน โดยขบวนการนี้เกี่ยวข้องกับอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติ
.
การวินิจฉัยเบาหวาน ทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งใน 4 วิธี…
1.มีอาการโรคเบาหวานชัดเจน ได้แก่ หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อยและปริมาณมาก น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่มีสาเหตุ ร่วมกับตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเวลาใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร ถ้ามีค่า ≥200 มก./ดล.
.
2.ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร (อย่างน้อย 8ชั่วโมง) ≥ 126 มก./ดล.
.
3.การตรวจความทนต่อกลูโคส โดยให้รับประทานกลูโคส 75 กรัม แล้วตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่ 2 ชั่วโมง ถ้ามีค่า ≥ 200 มก./ดล.
.

4.การตรวจระดับน้ำตาลสะสม (A1C) ≥ 6.5% โดยวิธีการตรวจและห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งยังมีน้อยในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้  อ่านต่อ >> https://bit.ly/3bzOO8v

.
ตารางออกตรวจแพทย์ สามารถเช็คได้ที่นี่เลย >> https://bit.ly/3acu3iu
แผนที่เดินทางมา โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ >> https://bit.ly/3f8yzla
———————————————-
☎Call center : 02-761-5999 
🏥
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก :https://www.facebook.com/synphaettpr
📲
 Line official :http://bit.ly/2Ysp0He
🌏
Youtube :https://bit.ly/2OxiomO
.
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ
#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#โรงพยาบาลมาตรฐานโลกJCI


ราคา   2,511   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE