ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนสันหลังและสะโพก

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนสันหลังและสะโพก  BMD L-Spine lt.hip


ราคา   666   บาท


ราคา 1,510 บาท     ราคาโปรโมชั่น 666 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE