โปรโมชั่นตรวจสุขภาพครอบครัวสุขภาพดี 2564-1

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพครอบครัวสุขภาพดี 2564-1 (อายุต่ำกว่า 35 ปี ชาย/หญิง)

 

รายการตรวจ

P.1 Age.
อายุต่ำกว่า 35 ปี

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ
(Physical Examination)

 √

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

  – 

ตรวจหาภาวะการแข็งตัว และการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)

  – 

ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจระบบดิจิตอล
(Chest X-ray)

 √

อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง
(U/S Whole Abdomen)

  – 

ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียงเบื้องต้น (Vision Test)

 √

ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
(Auto Refrective)

 √

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 √

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)

 √

ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 √

ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)

 √

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

 √

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

 √

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

 √

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

 √

ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 √

ตรวจปัสสาวะ (UA)

 √

ตรวจหามะเร็งปากมดลูกวิธี (Thin Prep)

  – 

คูปองอาหาร

 √

ตุ๊กตา (แถมฟรีเมื่อซื้อโปรแกรมนี้)

 √

ราคา  (บาท)

2,400

.
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-761-5999 #ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Facebook : https://www.facebook.com/synphaettpr/
Line Official :http://bit.ly/2Ysp0He
Youtube : https://bit.ly/3pA9jqj

.
#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ

 

 


ราคา   2,400   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

2. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564
3. เมื่อซื้อโปรแกรมนี้แถมฟรีตุ๊กตาหมีสินแพทย์
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE