โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

🐲✨โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง (สำหรับทุกคน ทุกวัย)

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน สำหรับวัยทำงานและผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ
รายการตรวจเบื้องต้นครบถ้วน เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่สำหรับคุณและคนที่คุณรัก เพื่อให้ปี 2024 นี้ เริ่มต้นด้วยการมีสุขภาพดีทั้งครอบครัว

 

 1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
 2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 3. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S UPPER ABDOMEN)  หรือ  อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง(U/S Lower ABDOMEN)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 5. ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน (ABI,CAVI)
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 8. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 9. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 12. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 13. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 14. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 15. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 16. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 17. ตรวจปัสสาวะ (UA)

 

เพราะสุขภาพที่ดีเปรียบได้กับของขวัญที่มีค่าอันยิ่งใหญ่ หากขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อาจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและมีโรคร้ายแรงจนยากต่อการรักษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม ประกอบกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อุปนิสัยในการบริโภค ความเครียด การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่าง ๆ ได้มากขึ้น

การตรวจสุขภาพไม่ใช่เพียงการเจาะเลือดหรือเอกซเรย์แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพ คือ การพบแพทย์ ในการตรวจหากความผิดปกติ ตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือก่อนที่โรคจะลุกลาม เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นนั้นจะได้ผลดีกว่า

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
 2. งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
 3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 5. การตรวจภายในสตรี หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้ายอย่างน้อย 7 วัน

🎁รับทันที! ตุ๊กตาหมีสุด Cute 1 ตัว/1 แพ็กเกจ🧸

ราคาโปรโมชั่น 4,424 บาท (ปกติราคา 6,100 บาท)


ราคา   4,424   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการราคา
1. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) **เฉพาะผู้ชาย**424 บาท
2. ตรวจเพิ่มเติมมะเร็งรังไข่ (CA125) **เฉพาะผู้หญิง**424 บาท
3. ตรวจเพิ่มเติมมะเร็งลำไส้ (CEA)224 บาท
4. ตรวจเพิ่มเติมมะเร็งตับ (AFP)224 บาท
5. ตรวจเพิ่มเติมมะเร็งตับอ่อน (CA19-9)424 บาท
6. ตรวจเพิ่มเติมมะเร็งเต้านม ( Digital memogram + U/S Breast)2,224 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 4. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 – 29 ก.พ. 67โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE