โปรแกรมตรวจสุขภาพ (LGBTQIA+)

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉลิมฉลองความรักของคุณด้วยการรักษาสุขภาพตนเอง 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับชาว (LGBTQIA+)

(เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย)

ครอบคลุม 21 รายการ 

 

รายการตรวจประกอบด้วย

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination) 
 2. ตรวจเอกซเรย์ปอด และหัวใจ  
 3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG (E.C.G. Electrocardiography)) 
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) 
 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Sugar (FBS) 
 6. ตรวจการทำงานของไต (BUN)  
 7. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol) 
 8. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride) 
 9. ตรวจการทำงานของไต GFRP (Creatinine) 
 10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)  
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) 
 12. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL) 
 13. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL) 
 14. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)  
 15. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)  
 16. ตรวจการติดเชื้อไวรัสซิฟิลิส VDRL (RPR) 
 17. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ (Anti HAV IgM) 
 18. ตรวจหาการติดเชื้อ HIV  
 19. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag  
 20. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Anti HBs) 
 21. ตรวจอุจจาระ (Stool exam)  

ราคา   4,200   บาท


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจ
 2. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
 3. กรุณางดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
 4. หากท่านมีโรคประจำตัว หรือ ประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลตรวจ หรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบวินิจฉัย
 5. การตรวจอัลตร้าซาวด์ดูอวัยวะของช่องท้องส่วนล่าง ควรดื่มน้ำเปล่า และงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ
 6. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 7. ควรสวมใส่เสื้อที่สบาย และสะดวกต่อการตรวจ
 8. ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ได้ทุกวัน เวลา : 07.00-16.00 น.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE