ตรวจสุขภาพ อาตี๋ อาหมวย

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ อาตี๋ อาหมวย สายคูล

ครอบคลุม 16 รายการ 

(เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ15 ปีขึ้นไป)

 

👨‍👩‍👦 ครอบครัว ไม่ใช่แค่หนึ่ง…แต่หมายถึงทุกคน😊💖

คัดสรรจัดเต็มทุกรายการตรวจเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งครอบครัว ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อาจส่งผลให้มีปัญหาสุขภาพตามมา

 

รายการตรวจประกอบด้วย

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
2. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
3. เอ็กซเรย์ปอดหัวใจ และดิจิตอล (Chest X-Ray)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเกล็ดเลือด (CBC)
5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
6. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
7. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
8. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
10. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
11. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
12. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
13. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
14. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
15. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Report Book)
16. คูปองอาหาร (Food Coupon)


ราคา   2,900   บาท


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจ
  2. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
  3. กรุณางดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
  4. หากท่านมีโรคประจำตัว หรือ ประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลตรวจ หรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบวินิจฉัย
  5. การตรวจอัลตร้าซาวด์ดูอวัยวะของช่องท้องส่วนล่าง ควรดื่มน้ำเปล่า และงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ
  6. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
  7. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนการตรวจ และควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือ การตรวจ Mammogram
  8. ควรสวมใส่เสื้อที่สบาย และสะดวกต่อการตรวจ
  9. ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ได้ทุกวัน เวลา : 07.00-16.00 น.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages

Happy promotion
LADY PLUS CHECK UP
ราคา
23,500 ฿
Happy promotion
GENTLEMAN CHECK UP
ราคา
19,000 ฿
We Are Family Check-Up สุขภาพดี ยกตระกูล
ตรวจสุขภาพ ไหล่ม่า
ราคา
25,000 ฿