โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี
Smart Program <30

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ

 

 1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 5. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 7. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 8. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 9. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 10. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 11. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 12. ตรวจปัสสาวะ (UA)

 

เพราะสุขภาพที่ดีเปรียบได้กับของขวัญที่มีค่าอันยิ่งใหญ่ หากขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อาจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและมีโรคร้ายแรงจนยากต่อการรักษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อุปนิสัยในการบริโภค ความเครียด การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่าง ๆ ได้มากขึ้น

การตรวจสุขภาพไม่ใช่เพียงการเจาะเลือดหรือเอกซเรย์แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพ คือ การพบแพทย์ ในการตรวจหากความผิดปกติ ตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือก่อนที่โรคจะลุกลาม เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นนั้นจะได้ผลดีกว่า

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
 2. งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
 3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 5. การตรวจภายในสตรี หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้ายอย่างน้อย 7 วัน

 

ราคาโปรโมชั่น 2,610 บาท (ปกติราคา 2,900 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566


ราคา   2,610   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 4. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages

Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Absolute (Female อายุ30 ปีขึ้นไป)
ราคา
4,950 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Absolute (Male อายุ30 ปีขึ้นไป)
ราคา
4,950 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานที่สูง
ราคา
2,600 ฿