โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน-B (ชายและหญิง)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

1.โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร-B (ชาย)

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO)
4. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group Rh)
5. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
6. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

7. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBsAg)
8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) หรือ (HBs Ab)
9. ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing)

 

 

2.โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร-B (หญิง)

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. อัลตร้าซาวด์เพื่อดูมดลูก และรังไข่ (Ultrasound TVS)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO)
5. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group Rh)
6. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
7. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

8. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBsAg)
9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) หรือ (HBs Ab)
10. ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing)

11. ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella LgG)

12. ตรวจหามะเร็งปากมดลูกวิธี (Thin Prep)

 


ราคา   6,000   บาท


การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่่ไม่ควรมองข้าม ตรวจเพื่อเช็คสภาพความแข็งแรง, ความพร้อม และความสมบูรณ์ของร่างกาย เป็นพื้นฐานในการสร้างครอบครัว หรือการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร และหากพบโรคจากการตรวจ จะได้ป้องกัน หรือวางแผนรักษาอย่างทันท่วงที
.

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 

  • เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนรัก
  • เพื่อเช็คความพร้อมของคุณพ่อและคุณแม่
  • เพื่อความปลอดภัยของลูกราคาดังกล่าว สำหรับการตรวจแบบแพ็กคู่ 2 ท่าน

SHARE