โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง-B

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Screening)-B

 

รายการตรวจ

Program B

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ด้านอายุรกรรมและระบบประสาท (Physical Examination)

 √

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

 √

ตรวจหาภาวะการแข็งตัว และการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)

 √

ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจระบบดิจิตอล (Chest X-ray)

 √

อัลตราซาวนด์หลอดเลือดแดงที่คอ
(U/S Doppler Carotid Artery)

 √

ตรวจคลื่นแม่เหล็กหลอดเลือดสมอง (MRI+MRA Brain)

   –

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 √

ตรวจปัสสาวะ (UA)

 √

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)

 √

ตรวจหาน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)

 √

ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 √

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

 √

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

 √

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

 √

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

 √

ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 √

ราคา  (บาท) 6,500

.
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-761-5999 #ศูนย์อายุรกรรมโรคระบบประสาทและสมอง
Facebook : https://www.facebook.com/synphaettpr/
Youtube : https://bit.ly/3pA9jqj

 


ราคา   6,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE