แพ็กเกจตรวจค้นหาโรคไต

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจตรวจสุขภาพคัดกรองโรคไต

เป็นโปรแกรมตรวจดูการทำงานของไต เพื่อป้องกันการเกิดโรคไตในอนาคต และเฝ้าดูติดตามโรคไตในปัจจุบัน ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

ใครบ้างที่ต้องตรวจคัดกรองโรคไต?

ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้

 • หนังตา ใบหน้า เท้า ขา และลำตัวบวม
 • ปวดบริเวณไต บริเวณบั้นเอวด้านหลัง
 • ปัสสาวะเป็นฟอง
 • ปัสสาวะเป็นเลือด
 • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
 • สำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพ

 

หรือบุคคลที่มีความเสี่ยง หรือ มีโรคประจำตัว โดยที่ไม่มีอาการของโรคไตแสดง เช่น

 • โรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคอ้วน
 • คนในครอบครัวมีประวัติโรคไต

 

รายการตรวจประกอบด้วย

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคไต (Physical Examination)
2.ตรวจการทำงานของไต (BUN)
3.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
4.ตรวจปัสสาวะ (UA)

 

ราคาโปรโมชั่น 1,314 บาท (ปกติราคา 1,460 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566


ราคา   1,314   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

SHARE