แพ็กเกจตรวจค้นหาเบาหวาน

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจตรวจค้นหาโรคเบาหวาน

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)

2.ตรวจหาภาวการณ์แข็งตัว และการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)

3.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

4.ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)

5.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

6.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

7.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

9.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL-C)

10.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL-C)

11.ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Urine Microalbumin)

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

  • กรุณางดอาหาร 12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ)
  • งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภท อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

 

ราคาโปรโมชั่น 2,250 บาท (ปกติราคา 2,500 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566


ราคา   2,250   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE