แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingles)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ (Varicella Zoster Virus: VZV) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคสุกใส โดยหากเชื้อไวรัสกระจายไปทั่วร่างกายจะทำให้เป็นโรคสุกใส แต่ถ้าไวรัสเข้าไปตามเส้นประสาทส่วนปลายจะทำให้เป็นโรคงูสวัด
.
โรคงูสวัด
กับวัยที่มีปัจจัยเสี่ยงก็สามารถป่วยเป็นโรคงูสวัดได้ จะมีปัจจัยด้านพฤติกรรมที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วย เช่น

  • ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสมาก่อน
  • มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
  • ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ
  • พักผ่อนไม่เพียงพอ, มีภาวะเครียดวิตกกังวล
  • บริโภคแอลกอฮอล์, สูบบุหรี่ เป็นต้น

.

อาการเริ่มต้นของโรคงูสวัด :
– สัญญาณแรกของอาการโรคงูสวัด คือ อาการชา และอาการปวดบริเวณใดบริเวณหนึ่ง นอกจากนั้นผู้ป่วยจะรู้สึกอ่อนเพลีย
ปวดศีรษะ เหนื่อยง่าย มีไข้ ปวดแสบผิวหนังมากเหมือนถูกไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวก
– หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ จะเริ่มมีผื่นขึ้นตามตัว โดยผู้ป่วยจะเริ่มสังเกตว่า ผิวหนังของตนมีสีแดง
หรือชมพูขึ้นตามบริเวณต่างๆ ของร่างกาย โดยอาจเป็นจุดเล็กๆ หรือเป็นแถบวงกว้าง หรือยาว
– ผื่นที่ขึ้นจากโรคงูสวัดจะขึ้นไปตามแนวของปมเส้นประสาทที่เชื้อไวรัสเข้าไปแฝงตัว
สามารถทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บแปลบตามบริเวณที่เป็นผื่นได้ด้วย แต่อาการระยะนี้จะยังไม่อยู่ในขั้นที่สามารถติดต่อไปถึงผู้อื่นได้
.

ใครควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด :
สำหรับอายุที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีน คือ 50 ปีขึ้นไป แต่ในกรณีของผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือมีโรคอื่น ๆ
ที่ทำให้ภูมิต้านทานไม่แข็งแรง ผู้ป่วยอาจเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนอายุ 50 ปีก็ได้เช่นกัน
.

 “ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ไม่เป็นโรคเลย
แต่เป็นการช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคได้กว่าครึ่งและลดความรุนแรงของโรคลงได้ ”


ราคา   6,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages