แพคเกจทดสอบภูมิแพ้ในเด็ก Skin Prick Test : Aero-allergens 6 ชนิด

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจการทดสอบภูมิแพ้ โดยการสะกิดผิวหนัง เพื่อทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (Skin Prick Test : Aero-allergens 6 ชนิด)

1.ไรฝุ่น ชนิด DP House dust mite (DP)
2.ไรฝุ่น ชนิด DF House dust mite (DF)
3.ขนแมว (Standardized cat Pelt)
4.ขนสุนัข (Dog epithellium)
5.แมลงสาบ (American cockroach)
6.หญ้าพง (Johnson grass)
.

☎ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2761-5999 ต่อ คลินิกกุมารเวช
➤ แอดไลน์ ID :  http://bit.ly/2Ysp0He
➤ Facebook Fanpage : http://facebook.com/synphaettpr

 


ราคา   900   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
2.ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
3.กรุณางดรับประทานยาแก้แพ้ 7 วัน ก่อนมาทดสอบ
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ