แพ็กเกจการทดสอบการแพ้อาหาร (Oral Food Challenge Test) 1 -กรณีอาการแพ้ไม่รุนแรง

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจการทดสอบการแพ้อาหาร (Oral Food Challenge Test) – กรณีอาการแพ้ไม่รุนแรง

การทดสอบการแพ้อาหาร (Oral Food Challenge Test)

การทดสอบการแพ้อาหาร เป็นเครื่องมือที่ให้คำตอบได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดในการวินิจฉัยภาวะแพ้อาหาร และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยแพ้อาหาร
.

จุดประสงค์ของการทดสอบการแพ้อาหาร

  1. เพื่อให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยว่ามีภาวะแพ้หรือไม่แพ้ ต่ออาหารชนิดนั้นๆ
  2. เพื่อให้การวินิจฉัยภาวะแพ้อาหารแก่ผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยมีอาการเรื้อรัง ที่ผลการตรวจสะกิดผิวหรือผลเลือดให้ผลลัพธ์ไม่ชัดเจน และหลังจากลองหยุดรับประทานอาหารที่สงสัยว่าแพ้ไปแล้วพบว่าอาการดีขึ้นไม่ชัดเจน
  3. เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยหายจากภาวะแพ้อาหารแล้วหากผู้ป่วยแพ้อาหารทำการทดสอบแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาแพ้

.

ขั้นตอนการทดสอบการแพ้อาหาร

  • ผู้ป่วยจะได้รับการซักประวัติโดยละเอียด และได้รับการประเมินภูมิคุ้มกันต่ออาหารที่ก่ออาการแพ้โดยการสะกิดผิว และ/หรือ การตรวจเลือด หลังจากนั้นแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าผู้ป่วยควรได้รับการทดสอบแพ้อาหารหรือไม่
  • การทดสอบภาวะแพ้อาหาร จะทำโดยให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่สงสัยว่าทำให้เกิดอาการแพ้ โดยเริ่มต้นจากปริมาณที่น้อยมากๆ พร้อมกับได้รับการติดตามสัญญาณชีพและอาการอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์และทีมพยาบาลตลอดการทดสอบ
  • เนื่องจากผู้ป่วยอาจเกิดอาการแพ้อาหารในระหว่างการทดสอบได้ การทดสอบการแพ้อาหารจึงต้องทำในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีอุปกรณ์ เครื่องมือและยา เตรียมพร้อมสำหรับการรักษา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
    #อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/35FR23x

.

แผนที่เดินทางมา โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ >> https://bit.ly/3f8yzla
.
Call center : 02-761-5999 ต่อ แผนกกุมารเวช
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
 Youtube : https://bit.ly/2OxiomO

#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ


ราคา   1,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แล้ว
2.ไม่รวมค่าตรวจ Skin Prick Test หรือการตรวจ Specific IgE กรณีต้องใช้ร่วมในการวินิจฉัย
3.ผู้ป่วยต้องพบแพทย์ เพื่อทำการซักประวัติ ประเมินความปลอดภัยในการทำทดสอบก่อนนัดหมายทดสอบจริง
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE