ตรวจสุขภาพประจำปี 2563-5.2 (หญิง)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5.2 PRESTIGE (อายุมากกว่า 60 ปี – หญิง)

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
2. ตรวจตาโดยแพทย์จักษุ (Eye Examination)
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
4. ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ (Gynecological Examination)

5. เอ็กซเรย์ปอดหัวใจ และดิจิตอล (Chest X-Ray)
6. ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen)

7. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนสันหลังและสะโพก (BMD L-Spine Lt.hip)

8. ตรวจดูเส้นเลือดแดงตีบและอุดตันที่คอ (U/S Colour Doppler Carotid)

9. ตรวจคลื่นแม่เหล็กหลอดเลือดสมอง (MRI+MRA Brain)

10. ตรวจหามะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound)

11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

12. ตรวจหาภาวะการแข็งตัว และการอุดตันของเส้นเลือด (ABI, CAVI)
13. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)

14. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเกล็ดเลือด (CBC)
15. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
16. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
17. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
18. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
19. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

20. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)

21. ตรวจการทำงานของตับ (Albumin)

22. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดเพื่อบ่งชี้โรคเก๊าท์ (Uric Acid)
23. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
24. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
25. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
26. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

27. ตรวจวัดระดับแคลเซียม (Calcium)

28. ตรวจหาระดับฟอสเฟต (Phosphours)

29. ตรวจหาระดับวิตามิน D (Vitamin D Total)

30. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3)

31. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)

32. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)

33. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)

34. ตรวจอุจจาระ(Stool Exam)

35. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ Quad test (Stool) (FOB+Transferrin+Calprotectin+Lactoferrin)

36. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)

37. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)

38. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อน (CA19-9)

39. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่ (CA125)

40. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และหาเชื้อเอชพีวี (Thin Prep & HPV DNA PCR)

41. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Report Book)
42. คูปองอาหาร (Food Coupon)


ราคา   24,000   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หาระดับหินปูนในเลือดหัวใจ (CT Calcium score) 4,100 บาท
2. เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คัดกรองมะเร็งปอด (CT Chest) 7,000 บาท
3. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO) 100 บาท
4. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group Rh) 150 บาท
5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag) 210 บาท
6. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) 290 บาท
7. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti - HCV) 535 บาท
8. ตรวจวัดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C) 300 บาท
9. ตรวจหาปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Electrolyte) 410 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจ
  2. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
  3. กรุณางดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
  4. หากท่านมีโรคประจำตัว หรือ ประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลตรวจ หรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบวินิจฉัย
  5. การตรวจอัลตร้าซาวด์ดูอวัยวะของช่องท้องส่วนล่าง ควรดื่มน้ำเปล่า และงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ
  6. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
  7. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนการตรวจ และควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือ การตรวจ Mammogram
  8. ควรสวมใส่เสื้อที่สบาย และสะดวกต่อการตรวจ
  9. ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ได้ทุกวัน เวลา : 07.00-16.00 น.ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับลูกค้าที่มีสัญชาติไทย

SHARE