พญ.เบ็ญจพรรณ ศุภระศร
แผนกวิสัญญี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • วิสัญญี
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
06.00-18.00
อังคาร
06.00-18.00
พุธ
พฤหัสบดี
06.00-18.00
ศุกร์
06.00-18.00
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม