พญ.อิสริยา จงเอกสิทธิ์
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
พฤหัสบดี
17.00-20.00
ศุกร์
08.00-17.00
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม