พญ.พิมลสิริ ตัณฑวิไลพงษ์
ศูนย์โรคผิวหนัง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ผิวหนังและความงาม
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์