พญ.กมลา เต็งไตรสรณ์
ศูนย์โรคมะเร็ง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์มะเร็งวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-17.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม