นพ.เสาร์ ปัญจพงษ์
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อุบัติเหตุและกระดูกหัก
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17.00-20.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สัปดาห์ที่ 1,3,5 : 08.00-14.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม