นพ.ศุภวัทน์ ตันติถาวรวัฒน์
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อุบัติเหตุและกระดูกหัก ข้อเข่าและสะโพก
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00-21.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม