นพ.ปานุวัฒน์ สุธีรยงประเสริฐ
ศูนย์อายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
21.00-07.00 (เวรใน)
ศุกร์
21.00-07.00 (เวรใน)
เสาร์
07.00-14.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม