นพ.ธนพนธ์ ว่องลิ้มกิตติกุล
แผนกฉุกเฉิน
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
การศึกษา :
  • Doctor of Medicine, Zhengzhou University, China
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
06.00-18.00
พุธ
06.00-18.00 (สัปดาห์ 2,4)
พฤหัสบดี
06.00-18.00
ศุกร์
เสาร์
06.00-18.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
บทความที่เกี่ยวข้อง