นพ.ทัศนัย จันโหนง
ศูนย์โรคหัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 - 18.00
เสาร์
08.00 - 18.00
อาทิตย์
08.00 - 18.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม