แผนกอายุรกรรม
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกอายุรกรรม

เบอร์ติดต่อ
027615999
ช่วงเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน : 
08.00-21.00

แผนกอายุกรรม ให้บริการในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพในโรคทั่วไป ตั้งแต่การมีภาวะเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันไปจนถึงผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยแบบเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ไทรอยด์ โรคไต ความดัน โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ โดยมีทีมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และบุคลากรทาง การแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลรักษา อีกทั้งยังบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดูแลตนเองและป้องกันโรคต่างๆ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข แผนกอายุรกรรมมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้

• ศูนย์อายุรกรรมโรคไต
• ศูนย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
• ศูนย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
• ศูนย์อายุรกรรมโรคเลือด
• ศูนย์อายุรกรรมโรคผิวหนัง
• ศูนย์อายุรกรรมโรคระบบประสาทและสมอง
• ศูนย์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
• ศูนย์อายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

• ศูนย์อายุรกรรมจิตเวช
• ศูนย์อายุรกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
• ศูนย์อายุรกรรมทรวงอก โรคระบบทางเดินหายใจ