แผนกผู้ป่วยหนัก
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

เบอร์ติดต่อ
027615999
แพทย์ประจำศูนย์