รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจตรวจ Covid-2019 (คลินิกพิเศษ ตรวจหวัดนอกอาคาร)
3,500 บาท
ราคารวม
3,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย