วันเบาหวานโลก World Diabetes Day

6 ธ.ค. 2565 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

World Diabetes Day

ซึ่งทางโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่ปัจจุบันพบมากขึ้นในผู้ป่วยอายุน้อย

ทางโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ จึงได้จัดกิจกรรม “เบาได้เบา ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ประจำปี 2565”  ณ.มูลนิธิสว่างนิเวศน์

ภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี 2 รายการ อาทิ การตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจวัดน้ำตาลปลายนิ้ว รวมทั้งการได้รับคำแนะนำในด้านโภชนาการจากนักกำหนดอาหารโดยตรงกับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานและผู้ที่เป็นเบาหวาน ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาล

 

 

 

 

 

 

      

      

 

   

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ