รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ ได้รับรองการตรวจมาตรฐานระดับโลก Joint Commission International (JCI)

19 มิ.ย. 2567 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ ได้รับรองการตรวจมาตรฐานระดับโลก Joint Commission International (JCI)โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระดับสากล เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3-6 มิถุนายน 2567 จากประเทศสหรัฐอเมริการับการตรวจมาตรฐานระดับโลก Joint Commission International (JCI) 
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดยั้ง อุ่นใจด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คุณได้มั่นใจกับการรักษา ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระดับสากล เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3-6 มิถุนายน 2567 จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ยังมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยในการให้บริการผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจพัฒนาคุณภาพ ทุ่มเทการทำงานอย่างหนักเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย จนได้เป็นโรงพยาบาลที่ตรวจรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI)
       
       
                                                     
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ