การตรวจ EST (Exercise Stress Test)

ระยะเวลา : 4 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 เมษายน 2563

 

 

ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST (Exercise Stress Test)

ด้วยการให้คนไข้เดินหรือวิ่งบนสายพานเพื่อกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้เห็นชัดเจน

 

 


ราคา   2,500   บาท

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
แพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
ราคา
4,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Health (Female)
ราคา
5,500 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Health (Male)
ราคา
4,000 ฿