การตรวจ EST + Echo

ระยะเวลา : 4 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 เมษายน 2563

ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST (Exercise Stress Test) ด้วยการให้คนไข้เดินหรือวิ่งบนสายพานเพื่อกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และมีการ

เปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้เห็นชัดเจน

และตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echo (Echocardiogram)

หรือที่เรียกว่าเอ็กโคหัวใจ เพื่อดูกายวิภาคของหัวใจความหนาของผนังหัวใจ การเคลื่อนและบีบตัว วิธีนี้สามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้เกือบทุกประเภท


ราคา   4,500   บาท

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Health (Female)
ราคา
5,500 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Health (Male)
ราคา
4,000 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Health (standard)
ราคา
2,650 ฿