การตรวจ Echo (Echo cardiogram)

ระยะเวลา : 4 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 เมษายน 2563

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echo (Echo cardiogram)

หรือที่เรียกว่าเอ็กโคหัวใจ เพื่อดูกายวิภาคของหัวใจความหนาของผนังหัวใจ การเคลื่อนและบีบตัว

วิธีนี้สามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้เกือบทุกประเภท

 


ราคา   2,500   บาท

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
แพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
ราคา
4,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Health (Female)
ราคา
5,500 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Health (Male)
ราคา
4,000 ฿