โปรแกรมตรวจสุขภาพ MIS–C

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ MIS–C

โปรแกรมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ หลังติดเชื้อโควิด – 19 (สำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี)

รายการตรวจประกอบด้วย

 1. ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์  (Physical Examination Pediatrician)
 2. ตรวจเอ็กซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (Complete Blood Count)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (Fasting Blood Sugar)
 5. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  (Urine Examination)
 6. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของไต  (BUN)
 7. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของไต  (Creatine)
 8. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของตับ  (SGOT)
 9. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของตับ  (SGPT)
 10. ตรวจเลือดดูค่าสารการอักเสบในร่างกาย  (CRP)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1-14 ปี
 • โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็ก ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป
 • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565
 • งดอาหาร และ เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนเจาะเลือด8-12 ชั่วโมง
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการแล้ว

หมายเหตุ

* ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจ และค่าบริการทุกอย่างแล้ว


ราคา   2,500   บาทSHARE