Flash Sale 4.4 Q-Switched Laser

ระยะเวลา : 4 เมษายน 2564 - 24 เมษายน 2564

Summer นี้ผิวต้องใส
โปรโมชั่นเลเซอร์หน้าใสด้วย เครื่อง Q-Switched Laser

– หน้าขาวใส
– ลดจุดด่างดำ
– ลดฝ้า กระ
– ซ่อมแซมเซลล์ผิว

ราคา 2,444 บาท จากราคาปกติ 5,000 บาท

หมายเหตุ:
– ระยะเวลา  4 – 24 เม.ย. 64
– ชำระเงินแล้วสามารถเข้ารับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 64


ราคา   2,444   บาท

ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการ รพ. แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรโมชั่น
Flash Sale 4.4 Treatment Mesotherapy inFusion
ราคา
444 ฿
โปรโมชั่น
Flash Sale 4.4 Afternoon Check up
ราคา
2,444 ฿