แพ็กเกจตรวจสุขภาพดีปีมังกรทอง – Smile 

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพดีปีมังกรทอง Smile 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพดี 

รายการตรวจ 15 รายการ

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (PE)
2.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
3.ตรวจหาภาวะการแข็งตัว และการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)
4.ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
5.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS)
7. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
8.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
10.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
11. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
12.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
13.ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
14.ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
15.ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis)


ราคา   2,590   บาท


หมายเหตุ

1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว

2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ หรือตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม

3.ระยะเวลาซื้อโปรแกรม 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

4.ะยะเวลาใช้โปรแกรม 1 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

5.เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

6.เมื่อลูกค้าซื้อโปรแกรมดังกล่าว รับเลยตุ๊กตาหมีสินแพทย์ 1 ตัว / 1โปรแกรม

 


SHARE
Recommened Program & Packages

โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง 2024
แพ็กเกจตรวจสุขภาพดีปีมังกรทอง – Smart
ราคา
3,890 ฿
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง 2024
แพ็กเกจตรวจสุขภาพดีปีมังกรทอง – Special
ราคา
6,790 ฿