วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ แบบ 3 เข็ม Family

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เหมาะสำหรับใคร

1. บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

2. กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีน

  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว และภูมิคุ้มกันบกพร่อง

  • หญิงตั้งครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป

  • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธ.ค.64


ราคา   2,520   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. แบบ 2 เข็ม 1,740 บาท
2. แบบ 3 เข็ม 2,520 บาท
3. แบบ 4 เข็ม 3,240 บาท
*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE