โปรโมชั่นตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็ง (สำหรับสุภาพบุรุษ)

ระยะเวลา : 15 พฤศจิกายน 2566 - 15 ธันวาคม 2566

🎊โปรโมชั่นตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็ง 15 รายการ (สำหรับสุภาพบุรุษ)🎊

 

แม้โรคมะเร็งจะเป็นโรคที่น่ากลัวในความคิดของคนส่วนใหญ่ แต่ก็มีหลายชนิดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การตรวจคัดกรองมะเร็งจึงเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและมีประโยชน์อย่างมาก หากมีการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ลุกลาม และสามารถมีโอกาสช่วยให้หายขาดได้อีกด้วย

 

รายการตรวจ

1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (PE)
2 ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
3 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
4 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
5 ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS)
6 ตรวจการทำงานของไต (BUN)
7 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
8 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
9 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
10 ตรวจการทำงานของตับ ALP
11 ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) *เฉพาะสุภาพบุรุษ
12 ตรวจหาสารบ่งชี้ความเสี่ยงมะเร็งตับ (AFP)
13 ตรวจหาสารความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)
14 ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)
15 ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis)


ราคา   4,500   บาท


*หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
  3. ระยะเวลาซื้อและใช้แพ็กเกจ 15 พฤศจิกายน 2566 – 15 ธันวาคม 2566
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


SHARE