โปรแกรม Hydrotherapy และ Aqua Therapeutic Activity (5ครั้ง)

ระยะเวลา : 10 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 ธันวาคม 2567

หัตถการใหม่จากแผนกกายภาพบำบัด Hydrotherapy และ Aqua Therapeutic Activity💧

 

Hydrotherapy การออกกำลังกายผู้ป่วยในน้ำ ฟื้นฟูร่างกาย โดยอาศัยคุณสมบัติการพยุงตัวและแรงต้านของน้ำในการเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย ผ่อนคลายด้วยสระน้ำเกลือ อุณหภูมิน้ำอุ่น ช่วยลดการแพ้คลอรีน ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ ลดอาการเมื่อยล้า และลดการบาดเจ็บซ้ำที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับการออกกำลังกายบนบก 

 

Aqua Therapeutic Activity การทำกิจกรรมในน้ำที่เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของสมองและร่างกายไปพร้อม ๆ กัน เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและ ทักษะของสมอง Executive Function (EF)  สนุกสนาน เพิ่มการให้ความร่วมมือ ลดความจึงเครียดระหว่างการฝึก อุ่นสบายและลดความเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมากกว่าเมื่อเทียบกับการทำกิจกรรมบนบก

 

👉🏻โปรแกรม Hydrotherapy 5 ครั้ง 12,000 บาท

👉🏻โปรแกรม Aqua Therapeutic 5 ครั้ง 12,000 บาท

 

ประโยชน์
-ช่วยลดอาการปวดและการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
-ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด
-เพิ่มการเคลื่อนไหวต้านแรงน้ำ จึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
-ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ
-ลดบวม ลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
-เพิ่มสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

 

ผู้ที่เหมาะกับ Hydrotherapy และ Aqua Therapeutic Activity
-ผู้ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ไม่ตามวัย
-ผู้ที่มีปัญหาด้านระบบประสาท กล้ามเนื้ออ่อนแรง
-ผู้ที่มีปัญหาด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
-ผู้สูงอายุ
-เด็ก
-ผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

 

หมายเหตุ
1.ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
3.ระยะเวลาโปรแกรมตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567
4.เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด


ราคา   12,000   บาทSHARE