โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 3 เข็ม (ชนิด 15 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก)

ระยะเวลา : 11 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2569

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (ชนิด 15 สายพันธุ์ Vaxneuvance) 3 เข็ม (เด็ก)

ฉีดได้ตั้งแต่หนูๆอายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป💉

ราคา 9,600 บาท

 

*หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ หรือตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม
  3. ระยะเวลาซื้อโปรแกรม 11 ธันวาคม  2566 – วันสิ้นสุด  31 มกราคม 2569
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

ราคา   9,600   บาทSHARE
Recommened Program & Packages