โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับท่านที่เคยติดเชื้อ Covid-19

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดความดันโลหิต-ชีพจร, น้ำหนัก-ส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย (BMI)
 3. ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 7. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 8. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 9. ตรวจค่าความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ CRP (High sensitivity)

 

ราคา 2,200 บาท

 

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ. แล้ว
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 • ระยะเวลาขายแพ็กเกจ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 66
 • กรณีถ้าลูกค้าต้องการตรวจรายการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในแพ็กเกจ ลูกค้าจะต้องชำระเงินตามจริง ไม่รวมในราคาแพ็กเกจ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ. กำหนด

ราคา   2,200   บาทSHARE
Recommened Program & Packages

Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้หญิง)
ราคา
8,010 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้ชาย)
ราคา
6,210 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคตับ
ราคา
4,320 ฿