โปรแกรมตรวจรักนี้ไม่มีเงื่อนไข-1 (ชายเดี่ยว)

ระยะเวลา : 12 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ..รักนี้ไม่มีเงื่อนไข-A (ชาย-ตรวจแบบเดี่ยว)

รายการตรวจ 7 รายการ

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ ( Physical Examination)
  2. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)
  3. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ab)
  4. ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)
  5. ตรวจหาเชื้อหนองในเทียม (Chlamydia trachomatis Igm titer)
  6. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti-HCV)
  7. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

 


ราคา   2,900   บาท


#พิเศษที่สุด สำหรับเดือนแห่งความรักนี้ ? ทางรพ.ขอมอบรายการตรวจพิเศษ เพิ่มเติมให้คุณเป็นของขวัญ ด้วยรายการตรวจการทำงานของตับ
2 รายการ (SGOT, SGPT) #โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!
(ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564)
*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE