โปรแกรมตรวจรักนี้ไม่มีเงื่อนไข-3 (หญิงเดี่ยว)

ระยะเวลา : 12 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ..รักนี้ไม่มีเงื่อนไข-C (หญิง-ตรวจแบบเดี่ยว)

รายการตรววจ 6 รายการ

  1. ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ (Gynecological Examination)
  2. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก วิธี (Thin Prep & HPV DNA PCR)
  3. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti  HBsAg)
  4. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs)หรือ (HBs Ab)
  5. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)
  6. ตรวจหาเชื้อหนองในเทียม (Chlamydia trachomatis Igm titer)

ราคา   5,000   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2.พิเศษ..ต้อนรับวันวาเลนไทน์ รพ.ขอมอบรายการตรวจพิเศษอีก 2 รายการ
– ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
– ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)  ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31มีนาคม 2564 เท่านั้น
*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE