โปรแกรมตรวจคัดกรองไทรอยด์

ระยะเวลา : 14 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนและหลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดจากนั้นส่งต่อไปตามอวัยวะต่างๆ เมื่อเกิดภาวะผิดปกติก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายมากมายเราจึงให้ความสำคัญ สังเกตและตรวจเช็คไทรอยด์ฮอร์โมน เพราะหากรู้เร็วก็สามารถรับมือได้เร็ว

 

ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไทรอยด์

1.ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นไทรอยด์

2.ผู้ที่มีน้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น 3 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน

3.ผู้ที่รู้สึกคอโตหรือคลำเจอก้อนที่บริเวณคอ

 

แพ็กเกจตรวจคัดกรองไทรอยด์

รายการตรวจ

  • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
  • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH/FREE T3 /FREE T4)
  • ตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์

หมายเหตุ :

1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว

2.ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

3.ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีมีการตรวจเพิ่มเติม

4. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือตรวจรายการอื่นได้

เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด

ระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธ.ค. 65

 

/


ราคา   3,200   บาท


ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนและหลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดจากนั้นส่งต่อไปตามอวัยวะต่างๆ เมื่อเกิดภาวะผิดปกติก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายมากมายเราจึงให้ความสำคัญ สังเกตและตรวจเช็คไทรอยด์ฮอร์โมน เพราะหากรู้เร็วก็สามารถรับมือได้เร็ว

 


SHARE