โปรแกรมตรวจคัดกรองไทรอยด์

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนและหลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดจากนั้นส่งต่อไปตามอวัยวะต่างๆ เมื่อเกิดภาวะผิดปกติก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายมากมายเราจึงให้ความสำคัญ สังเกตและตรวจเช็คไทรอยด์ฮอร์โมน เพราะหากรู้เร็วก็สามารถรับมือได้เร็ว

 

ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไทรอยด์

 1. ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นไทรอยด์
 2. ผู้ที่มีน้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น 3 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน
 3. ผู้ที่รู้สึกคอโตหรือคลำเจอก้อนที่บริเวณคอ

 

แพ็กเกจตรวจคัดกรองไทรอยด์

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH/FREE T3 /FREE T4)
 • ตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์

 

ราคาโปรโมชั่น 2,880 บาท (ปกติราคา 3,200 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566


ราคา   2,880   บาท


*หมายเหตุ :

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
 2. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 3. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีมีการตรวจเพิ่มเติม
 4. ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 5. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือตรวจรายการอื่นได้

 


SHARE