โปรแกรมคัดกรองข้อเข่าเสื่อม

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

“ข้อเข่า” ???
จัดว่าเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่ช่วยรับน้ำหนักได้ประมาณ
3-4 เท่า ของน้ำหนักตัว หากมีน้ำหนักตัวมากก็จะส่งผลให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักตัวที่มากขึ้น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำมาสู่การเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

 

นอกจากนี้ยังรวมถึง ?
– ผู้ที่ใช้ข้อเข่ามาก โดยเฉพาะการนั่งยองๆ พับเพียบ คุกเข่า
– ผู้ที่ยกของหนักเป็นประจำ และมีการยกผิดท่าร่วมด้วย
– ผู้ที่เล่นกีฬา หรือออกกำลังกายที่มีการกระแทกลงน้ำหนักที่ข้อเข่า
– ผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บที่เข่า
– กล้ามเนื้อต้นขาไม่แข็งแรง
– เกิดจากโรคข้ออักเสบชนิดอื่น ๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เกาต์

 

โปรแกรมคัดกรอง ” ข้อเข่าเสื่อม ”
1.ตรวจร่างกายโดย แพทย์กระดูกและข้อ (Physical Examination)
2.เอกซ์เรย์ข้อเข่าด้านหน้า ท่ายืน (2ข้าง) BOTH KNEE AP & LAT
3.ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของ
– ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
– ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ


ราคา   1,300   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE