โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้ชาย)

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง ผู้ชาย

สุขภาพ เป็นเรื่องที่ปล่อยไว้ไม่ได้ แต่นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว การตรวจคัดกรองมะเร็ง ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ

ต้องตรวจหาเชื้อก่อนเป็นมะเร็งอย่างน้อย 3 ปีหนึ่งครั้ง

หากผลตรวจปกติ 2-3 ครั้ง ก็สามารถเว้นระยะห่างออกไปได้

 

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง Cancer male ผู้ชาย

รายการตรวจ 

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งชาย  
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (PE)  
2 ตรวจร่างกายโดยแพทย์สูตินรี  
3 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และหาเชื้อเอชพีวี (Thin Prep + HPV DNA PCR)  
4 ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)  
5 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)  
6 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)    
7 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)     
8 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)   
9 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)   
10 ตรวจหาภุมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs)   
11 ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti-HCV)   
12 ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool Occult)   
13 ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)   
14 ตรวจการทำงานของตับ (ALP)  
15 ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)   
16 ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)   
17 ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้, ตับอ่อน (CA 19-9)   
18 ตรวจเลือดหาสารบงชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)  
19 ตรวจเลือดหาสารบงชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125)   

 

 

ราคาโปรโมชั่น 6,210 บาท (ปกติราคา 6,900 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566


ราคา   6,210   บาท


*หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
  3. ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
  4. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม หรือมียากลับบ้าน
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

SHARE
Recommened Program & Packages