แพ็คเกจวัคซีนโรต้า (Rotarix) แบบ 2 หยด

ระยะเวลา : 4 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2564

เชื้อไวรัสโรต้าเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดท้องเสียในเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 5 ปี

นับเป็นเชื้อที่พบบ่อยที่สุดโรคนี้เวลาเป็นแล้วเด็กจะมีอาการรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาล

เพราะเด็กจะมีอาการอาเจียนและถ่ายท้องรุนแรง และเป็นโรคที่ป้องกันได้ยากเนื่องจากเชื้อนี้จะตายได้ยากหากเทียบกับเชื้ออื่น

ซึ่งหากเป็นเชื้ออื่นการล้างมือด้วยสบู่อย่างเดียวก็เพียงพอแต่หากเป็นเชื้อโรต้าการทำความสะอาดนั้นต้องทำความสะอาดด้วยแอกอออล์ (หากเป็นภาชนะก็ต้อง

ใช้วิธีการต้มในน้ำเดือดเพื่อฆ่าเชื้อ)

ดังนั้นการได้รับวัคซีนป้องกันท้องเสียจากไวรัสโรต้าจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเจ้าตัวเล็ก เพราะวัคซีนจะช่วยป้องกันความรุนแรงของโรคได้


ราคา   2,000   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ยกเว้นค่าแพทย์

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพ็คเกจคลอดบุตร
แพ็คเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
30,000 ฿
แพ็คเกจวัคซีนเด็ก
แพ็คเกจวัคซีน (IPD) PCV13 แบบ 4 เข็ม
ราคา
11,900 ฿