แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ  ( Cardio Physical Examination)

ตรวจวัดความดันโลหิต-ชีพจร(BP)

ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย (BMI)

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG

ตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (Echo Cardiogram)

เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ (X-ray)

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

ตรวจหาน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

ตรวจการทำงานของไต (BUN)

ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

การตรวจหาไทรอยด์  (THS)

 

(เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (Echo Cardiogram)

 

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธ.ค.64


ราคา   4,900   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (ไม่รวมยา) (CTA CORONARY ARTERIES) 8,500 บาท

โรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนอกจากพันธุกรรมยังมีปัจจัยอื่นๆคือ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของสังคมเมืองในปัจจุบันที่ส่งผลให้เกิดโรค

โรคหัวใจคุณเสี่ยงหรือไม่ ??

– อายุ 40 ปีขึ้นไป

-มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

-มีโรคประจำตัวเช่น ความดัน,ไขมัน,เบาหวาน

-ขาดการออกกำลังกาย

-ชอบรับประทานอาหารไขมันสูง

-ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-เครียดเป็นประจำ

-สูบบุหรี่

ป้องกัน เฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ป้องกันการเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือภาวะ

หัวใจวายเฉียบพลันได้

 
*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

พร้อมรับคูปองอาหาร และเครื่องดื่ม 1 ใบ

SHARE