แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนอกจากพันธุกรรมยังมีปัจจัยอื่นๆคือ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของสังคมเมืองในปัจจุบันที่ส่งผลให้เกิดโรค

โรคหัวใจคุณเสี่ยงหรือไม่ ??

– อายุ 40 ปีขึ้นไป

-มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

-มีโรคประจำตัวเช่น ความดัน,ไขมัน,เบาหวาน

-ขาดการออกกำลังกาย

-ชอบรับประทานอาหารไขมันสูง

-ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-เครียดเป็นประจำ

-สูบบุหรี่

ป้องกัน เฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ป้องกันการเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือภาวะ

หัวใจวายเฉียบพลันได้

 

 

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ  (Cardio Physical Examination)
 2. ตรวจวัดความดันโลหิต-ชีพจร(BP)
 3. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย (BMI)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG
 5. ตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
 6. ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (Echo Cardiogram)
 7. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ (X-ray)
 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 9. ตรวจหาน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 10. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 11. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 12. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 13. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 14. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 15. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 16. การตรวจหาไทรอยด์  (THS)

 

(เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) หรือ
 • ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (Echo Cardiogram)

 

ราคาโปรโมชั่น 4,410 บาท (ปกติราคา 4,900 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

 

 

 


ราคา   4,410   บาท


*หมายเหตุ

1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว พร้อมรับคูปองอาหาร และเครื่องดื่ม 1 ใบ
2.ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
3.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4.ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

 


SHARE