แพ็กเกจใส่ห่วงคุมกำเนิด

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

แพ็กเกจใส่ห่วงคุมกำเนิด ราคา 3,300 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่ 
1.ผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง
2.ผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดในระยะยาว
3.ผู้ที่ไม่ต้องการคุมกำเนิดแบบรับประทานยาเอสโตรเจน

*หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ หรือตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม
  3. ระยะเวลาขายโปรแกรมวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2568
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

ราคา   3,300   บาทSHARE