แพ็กเกจอัลตราซาวด์ 4 มิติ

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ประโยชน์ของการตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ

ไตรมาสที่ 1 (เริ่มตั้งครรภ์ถึง 13 สัปดาห์)

  • เพื่อกำหนดอายุครรภ์ จำนวนทารก และวินิจฉัยแยกโรคตั้งครรภ์นอกมดลูก
  • เพื่อคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์เบื้องต้น (วัดความหนาของสันคอทารก)

ไตรมาสที่ 2 (เริ่มตั้งครรภ์ถึง 14 -26 สัปดาห์)

  • เพื่อกำหนดเพศ
  • เพื่อคัดกรองหาความผิดปกติของทารกในครรภ์
  • เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
  • เพื่อวัดความยาวปากมดลูกทำนายการคลอดก่อนกำหนด
  • เพื่อกำหนดตำแหน่งของรกช่วยวินิจฉัยแยกโรครกเกาะต่ำ

ไตรมาสที่ 3 (เริ่มตั้งครรภ์ถึง 27 -40 สัปดาห์)

  • เพื่อกำหนดส่วนนำของทารก
  • เพื่อคาดคะเนน้ำหนักทารก

แพ็กเกจอัลตราซาวด์ 4 มิติ

ดูพัฒนาการลูกรักในครรภ์ ราคา 3,500 บาท

**** หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ. แล้ว
กรุณาทำนัดล่วงหน้าการเข้ารับบริการเท่านั้น


ราคา   3,500   บาท

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ. แล้ว

กรุณาทำนัดล่วงหน้าการเข้ารับบริการเท่านั้น

SHARE