แพ็กเกจวัคซีนป้องกัน ไวรัสตับอักเสบ A

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
แพ็กเกจวัคซีนป้องกัน ไวรัสตับอักเสบ A 
– 1 เข็ม ราคา 1,790 บาท
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ นอกจากจะส่งผลให้ตับไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติแล้ว หากปล่อยไว้จนตับอักเสบเรื้อรัง
อาจทำให้เกิดโรคตับแข็ง และเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้
 
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ สามารถติดต่อได้ผ่านการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม หรือสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อไวรัส
หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี อาจส่งผลให้ตับวาย
 
การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอเป็นการป้องกันโรคที่ได้ผลเกือบ 100% และสามารถป้องกันการติดเชื้อได้นานตลอดชีวิต
 
หมายเหตุ:
– ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
– สำหรับผู้ที่อายุ 1-18 ปีเท่านั้น

ราคา   1,790   บาท

สำหรับผู้ที่อายุ 1-18 ปีเท่านั้น

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว

SHARE